vrijdag 20 januari 2017

Hoop in lijdenMenselijk lijden.
Het leven kan pijn doen, om wat voor reden dan ook.
Soms kan het zelfs een bijna niet te dragen last met zich meebrengen.
Soms is de nood zo groot, dat iemand liever dood zou gaan.

Ook Job uit de Bijbel kende dat gevoel.
Hij had alles verloren: zijn kinderen, zijn bedrijf, zijn geld en zijn gezondheid.
En dat alles binnen een tijdsbestek van een paar dagen.
Wat een lijden, pijn en verdriet betekende dit voor Job.
Hij schreeuwde het dan ook uit:
'Konden mijn zorgen maar eens worden gemeten en mijn verdriet worden gewogen.
Want zij zijn zwaarder dan het zand van duizend stranden [...]
Gunde God mij maar datgene, waarnaar ik het meeste verlang;
te worden verbrijzeld en te worden bevrijd uit Zijn pijnlijke greep. [...]
Och, waarom houdt mijn kracht mij nog op de been?
Hoe kan ik het geduld opbrengen te wachten op mijn dood?
Ben ik soms zo sterk als een steen? Is mijn vlees soms van koper?
Ik ben echt volkomen hulpeloos en heb geen enkele hoop meer.'
(Job 6: 2-3,8-9,11-13, Het Boek)


Job wist toen nog niet dat er weer een keer in zijn lijden zou komen.
De HERE gaf hem zijn rijkdom en geluk weer terug.
Hij gaf hem zelfs tweemaal zoveel als vroeger.
Bovendien gaf God hem opnieuw een gezin.
Zo zegende de HERE Job aan het eind van zijn leven
meer dan Hij aan het begin had gedaan.

Tenslotte stierf hij op heel hoge leeftijd en tevreden met zijn leven.
(zie Job 42:10-17, Het Boek)


Wanneer jij te maken hebt met grote moeite en zwaar lijden,
blijf hopen dat je leven, net als dat van Job, kan veranderen.
God kan herstel geven, een keer brengen in je lot.
De tijd van Gods welbehagen kan ook voor jou weer aanbreken.
Zoals in Jesaja 61:2-3 staat:
'Aan wie rouwen, geeft Hij schoonheid in plaats van as;
vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid.'

Hou je eraan vast dat het leven opnieuw goed voor je kan zijn.
Verlies de hoop niet in moeilijke tijden.
Volg Jobs voorbeeld, schreeuw je nood maar uit tot God.
Vestig je hoop echter op Hem en wacht op Hem.
Wacht op Hem tot Hij een keer brengt in je lot.

De volgende SpiegelGedachte zal verschijnen op 3-2-2017.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


  Laat je inspireren door mijn blogs:
http://leefjegeloof.blogspot.nl/

http://doejedroom.blogspot.nl
http://spiegelgedachten.blogspot.nl/

----------------------------------------------------------------------------------------------

BOEKENTIP: Aan Gods hand door pijn en lijden (Tim Keller, € 19,95)
In dit boek onderzoekt bestsellerschrijver Tim Keller een van de moeilijkste vragen in het leven: Waarom is er pijn en lijden in de wereld? Het probleem van het lijden is van alle tijden. En voor diegenen die er zelf onder gebukt gaan kan het de grootste hindernis zijn om in een goede en liefhebbende God te geloven. Als er zo'n God bestaat, waarom is er dan zoveel leed in de wereld? En als het in ons eigen leven moeilijk wordt, hoe gaan we er dan mee om? Keller komt niet met simpele antwoorden, maar geeft in dit theologische maar tegelijk heel praktische boek op bewogen wijze leiding, bemoediging en inspiratie. Aan Gods hand door pijn en lijden bevat een grote hoeveelheid materiaal voor iedereen die een ander of zichzelf wil troosten en helpen in een tijd van lijden en strijd. Zoals altijd schrijft Keller glashelder, en tegelijk weet hij je mee te nemen in zijn betoog. Hij bekijkt hoe er in deze wereld tegen het lijden aangekeken is en wordt, beschrijft hoe mensen er mee omgaan, en hij gaat tenslotte in op de vraag hoe we door alles heen met God kunnen wandelen. Door het boek heen laat hij mensen aan het woord over hun eigen levensverhaal - het maakt dit boek enorm herkenbaar. "Een wijs en troostvol boek voor mensen die pijn lijden - echt een boek voor iedereen."

Koop bij bol.com
-----------------------------------------------------------------------------------------Boeken nodig en bestellen?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 13 januari 2017

Wees jezelf

Spiegelgedachten, Spiegelruimte, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, relatietherapie


Jij mag helemaal jezelf zijn.
Je hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent.
Je hoeft niet altijd maar nog meer je best te doen.
Zet je masker toch af en wees gewoon jezelf.

Maak je niet zo druk om wat andere mensen van jou denken.
Doe niet steeds je uiterste best om iedereen tevreden te stellen.
Probeer niet een kopie van anderen te zijn.
Laat jouw uniekheid vooral niet verloren gaan.

Hou contact en feeling met wie jij werkelijk bent.
Durf te zeggen en te geloven dat je goed genoeg bent.
Heb wat vertrouwen in je eigen kunnen.
Accepteer jezelf, omarm vol liefde wie jij bent.

Wees gewoon jezelf, er zijn al genoeg anderen.
Laat de mensen zien wie jij werkelijk bent.
Dat zal ongetwijfeld moed van je vragen.
Maar heb lef, wees gewoon jezelf!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


  Laat je inspireren door mijn blogs:
http://leefjegeloof.blogspot.nl/

http://doejedroom.blogspot.nl
http://spiegelgedachten.blogspot.nl/

----------------------------------------------------------------------------------------------

BOEKENTIP: Maskers af! (Emily P. Freeman, € 16,95)
Een geweldig boek voor perfectionisten die moeten leren loslaten.
Als er één plek is waar we geen maskers hoeven te dragen, dan is dat in de kerk, en bij Christus. Maar o, wat is het moeilijk om ze inderdaad af te doen. We zijn zo graag de modelechtgenote, de modelmoeder, de modeldochter. Maar 's avonds in bed vragen we ons af hoe het nu verder moet, en of dit het nu is. Is er dan niemand die ons echt begrijpt?
Ja. God kent ons, en toch heeft hij ons lief. Met alles wat ons bij de handen afbreekt mogen we bij zijn liefde schuilen. Emily Freeman moedigt ons aan om van onze onmogelijk hoge verwachtingen van onszelf te vluchten naar de onbegrijpelijke liefde van Jezus.

Koop bij bol.com
-----------------------------------------------------------------------------------------Boeken nodig en bestellen?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com