vrijdag 28 november 2014

Vermoeid en uitgeput?

SpiegelRuimte, Hillie Snoeijer, psycholoog
We leven in een drukke en gejaagde samenleving.
Er komt heel wat informatie via tv, krant en andere media op ons af.
Op het werk doen we ons best om zo optimaal mogelijk te presteren.
School overspoelt leerlingen soms met opdrachten, huiswerk en toetsen.
Relaties met ouders, kinderen, vrienden en collega's moeten onderhouden worden.
Van alle leuke dingen die er te doen zijn willen we ook niets missen.
We willen alles uit het leven halen wat er uit te halen is.
Oftewel voor je het weet heb je het druk, druk, druk.
En word je geleefd door de wereld om je heen.
Geen wonder dat mensen vermoeid raken.

Wanneer jij last hebt van vermoeidheid en uitputting
zijn er een aantal dingen die je kunt doen:

Ten eerste, zorg voor voldoende nachtrust.
Wanneer je niet voldoende slaap krijgt,
raakt de rek er snel uit, verlies je je veerkracht.
Allerlei drukte word je dan zomaar teveel.

Ten tweede, beperk je bezigheden.
Stel prioriteiten.
Kijk wat echt belangrijk voor je is,
en ga schrappen in wat verder je aandacht opslokt.

Ten derde, zorg dat je tijd voor jezelf vrijmaakt in je agenda,
tijd die je besteedt aan het opladen van jezelf.
Wat geeft jou energie?
Ga die dingen doen.

En als laatste, waak zorgvuldig over je energietank,
zorg dat je tankje niet droog komt te staan,
want je leven leven op een lege tank maakt je echt kapot.
Let op signalen die je lichaam geeft om het rustiger aan te doen.
Negeer die waarschuwingssignalen niet.
Luister naar je lichaam en gun jezelf rust.
Het een keer een poosje druk hebben is niet erg.
Maar zorg ervoor dat je niet voortdurend op scherp moet staan.
Te druk voor langere tijd is ongezond.

Gun jezelf en je lichaam rust.
Laat je niet gek maken door alle drukte.
Zorg goed voor jezelf.
Dat is voor iedereen beter.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl


Meer van me lezen?
Van maandag tot donderdag
schrijf ik dagelijks een bericht over geloven
op 
http://leefjegeloof.blogspot.nl/
Neem gerust even een kijkje!

Lees je deze SpiegelGedachte en ben je nog geen abonnee?
Abonneer je dan nu gratis op de SpiegelGedachte.

vrijdag 21 november 2014

Verstand of gevoel?

SpiegelRuimte, Hillie Snoeijer, SpiegelGedachte, christelijk psycholoog


Denken en voelen.
Sommige mensen zijn echte denkers,
gaan voor logica, argumenten en verklaringen.
Anderen zijn veel meer gevoelsmensen,
ze vinden het belangrijk te luisteren naar hun hart,
hun gevoel te laten spreken en hun gevoel te volgen.

Is het één beter dan het ander?
Kun je beter een denker zijn dan een gevoelsmens?
Of is het juist omgekeerd?
Met de tijd wisselt het antwoord op deze vraag nog wel eens.
Vroeger werd denken hoog gewaardeerd,
vandaag gaan we meer voor emotie en gevoel.

Maar weet je, zowel ons denken als ons gevoel zijn niet erg betrouwbare raadgevers.
Ons denken is verduisterd, wie kent er geen blinde vlekken?
Verder is ieders denken vervuild door valse overtuigingen,
leugens die we vaak niet eens meer als leugens herkennen.
Ons doen en laten baseren op ons denken
brengt vanwege die blinde vlekken en leugens risico met zich mee.
Ook ons gevoel is niet een erg stabiele factor.
Het ene moment voelen we dat we een bepaalde keuze moeten maken,
vijf minuten later kan ons gevoel ons iets heel anders vertellen
met als gevolg dat we twijfelen aan onze  keuze.
Dus ja, wat is het nu: verstand of gevoel?

Door zo te focussen op verstand of gevoel
missen we vaak de derde optie.
En dat is ons laten leiden door Gods Geest.
Niet ons denken, niet ons gevoel moet het voor het zeggen hebben.
Maar we mogen ons laten leiden door God zelf.
Wie Christus toebehoort hoeft niet langer overgeleverd te zijn
aan zijn beperkte manier van denken of zijn onevenwichtige gevoelens.
God stelt christenen zijn Geest beschikbaar,
zodat Hij hen kan leiden in heel hun dagelijks leven.
En dat is voor ons verreweg de beste optie.
Geen betere raadgever dan Gods eigen Geest.
Daar kan geen denken en geen gevoel ooit tegenop.

Natuurlijk mag je gebruik maken van je denken en je gevoel.
Maar ga altijd na of de weg die je denken of gevoel wijzen,
overeenstemt met Gods Woord en met Gods Geest.
Wanneer jouw denken en gevoel dezelfde richting wijzen als de Geest,
dan is het prima om die weg in te slaan.
Maar wanneer jouw denken en/of voelen strijdig zijn met Gods Woord en Geest,
begeef je dan niet op een dwaalspoor.
Geef de stem van Gods Geest voorrang boven je eigen denken en voelen.
Hij is tenslotte een betrouwbaarder Gids dan je denken en je voelen.
Speel denken en voelen niet tegen elkaar uit,
maar laat je liever leiden door Gods Geest.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl


Meer van me lezen?
Van maandag tot donderdag
schrijf ik dagelijks een bericht over geloven
op 
http://leefjegeloof.blogspot.nl/
Neem gerust even een kijkje!

Lees je deze SpiegelGedachte en ben je nog geen abonnee?
Abonneer
je dan nu gratis op de SpiegelGedachte.

vrijdag 14 november 2014

De les van de akkerbouwer

SpiegelRuimte, Hillie Snoeijer, Psycholoog Groningen Baflo

Ik wil je deze keer uitnodigen om in gedachten met me mee te gaan naar een akkerbouwer.
Zie voor je hoe deze boer aan de slag gaat om zijn land in te zaaien.
Hij zaait het zaad en doet wat hij kan voor een optimale oogst.
Hij probeert de omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken.
Zodat het gewas goed kan gaan groeien.

En dan begint het wachten.
Wachten en wachten, tot de oogsttijd aanbreekt.
En dat is niet altijd gemakkelijk.
Nauwlettend houdt hij het weer in de gaten.
Want wat als het lange tijd droog blijft?
Maar ook dan zit er niet anders op dan geduld te hebben.
Te wachten en nog eens te wachten.
Net zolang tot de cirkel rond is en het oogstseizoen aanbreekt.
De boer blijft geduldig wachten op de kostbare opbrengst van zijn land.

Van deze akkerbouwer kun jij een les leren.
Namelijk om geduld te hebben en te wachten op jouw oogst.
In jouw leven ligt ook als het ware zaad dat wil ontkiemen en groeien.
Dat wil groeien totdat het een rijke oogst voortbrengt.
Wanneer er in ons leven echter een droge periode komt,
hebben wij er vaak moeite mee daar doorheen te gaan.
We zijn geneigd om weg te lopen voor tegenslag en problemen.
We hebben vaak niet het geduld om droogte te doorstaan.
Wanneer je huwelijk moeilijk is, zet je er dan een punt achter?
Wanneer je kind dwars en tegendraads is, heb je dan het geduld om liefdevol te blijven?
Wanneer iets niet zo goed wil, zet je dan toch door tot het je lukt?
Wanneer tegenslag op je pad komt, heb je dan de moed om er voor te blijven gaan?
Wat ben jij geneigd te doen in periodes van droogte in je leven?

Heb net als die boer echter geduld.
Blijf volhouden, geef niet op, zet door, blijf wachten.
Wacht het seizoen af, laat de cirkel rond worden.
Wanneer jij voortijdig afhaakt zul je straks de oogst missen.
Een boer denkt er niet over om de boel te pakken en weg te gaan.
Hij heeft geduld en wacht tot de droogte voorbij is,
hij wacht geduldig tot uiteindelijk de oogsttijd aanbreekt,
zodat de kostbare opbrengst van zijn land binnen gehaald kan worden.

Het is ook jouw taak om geduld te hebben.
Niet op te geven wanneer je omstandigheden moeilijk zijn.
Ook al heb je het bijvoorbeeld op dit moment zwaar in je huwelijk,
heb geduld en loop er niet bij weg.
Doe wat je kunt om je relatie te verbeteren,
en geef God de tijd om door jou en je partner heen te werken.
Wacht tot de oogsttijd daar is.
Wanneer jij je spullen nu pakt en er vandoor gaat,
zul je de kostbare oogst zeker missen.

Alles heeft zijn seizoen.
Laat God in de tijd tussen zaaien en oogsten
zijn werk in jou kunnen doen.
Heb geduld, net als die akkerbouwer.
Dan zul je oogsten wanneer de tijd rijp is.
Hou vol, blijf wachten op de kostbare oogst.
Loop je zegen niet mis.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl


Meer van me lezen?
Van maandag tot donderdag
schrijf ik dagelijks een bericht over geloven
op 
http://leefjegeloof.blogspot.nl/
Neem gerust even een kijkje!

Lees je deze SpiegelGedachte en ben je nog geen abonnee?
Abonneer
je dan nu gratis op de SpiegelGedachte.

vrijdag 7 november 2014

Fouten maken mag!

SpiegelRuimte, Hillie Snoeijer
Mensen maken fouten.
Jij dus ook.
Daar vertel ik je vast niets nieuws mee.

Maar mag jij van jezelf fouten maken?
Ik hoop van wel, want anders leg je jezelf wel een zware last op.
Sommige mensen vinden het verschrikkelijk om fouten te maken.
Ze eisen van zichzelf dat ze perfect functioneren.
De lat waaraan ze zichzelf afmeten ligt onmenselijk hoog.
Want alleen God is perfect, wij mensen zijn daar niet toe in staat.
Streven naar uitmuntendheid is prima,
maar verval niet tot perfectionisme.
Het kan dan niet anders of je zult teleurgesteld raken.
Vroeg of laat val je jezelf tegen.

Wanneer jij moeite hebt met fouten maken,
ga voor jezelf dan eens na waarom je dat zo moeilijk vindt.
Moet je jezelf misschien op de een of andere manier bewijzen?
Voor wie doe je eigenlijk zo je uiterste best?
Wat denk je dat er gebeurt wanneer je een fout zou maken?
Misschien duw je die vragen liever maar ver weg.
Denk je er bij voorkeur niet al te veel over na.
Maar kijk toch eens bij jezelf naar binnen
en leer jezelf (beter) kennen.

Is het echt nodig om zo perfectionistisch te zijn?
Durf het toch los te laten.Maak het jezelf niet zo moeilijk.
Leg de lat voor jezelf wat minder hoog.
Je mag best eens een fout maken.
Leer van je fouten en ga dan weer verder.
Je hoeft niet perfect te zijn,
streven naar uitmuntendheid is genoeg.


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl

Meer van me lezen?
Van maandag tot donderdag
schrijf ik dagelijks een bericht over geloven
op 
http://leefjegeloof.blogspot.nl/
Neem gerust even een kijkje!

Lees je deze SpiegelGedachte en ben je nog geen abonnee?
Abonneer
je dan nu gratis op de SpiegelGedachte.