vrijdag 24 februari 2017

Stap uit je emotionele achtbaan

Spiegelgedachten, Spiegelruimte, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, relatietherapie


Kortgeleden hebben wij in huis een andere thermostaat gekregen.
En dat kunnen we goed vernemen.
De temperatuur in huis is nu veel gelijkmatiger.
Eerder varieerde de temperatuur tussen de 17 en 20 graden.
Nu blijven de schommelingen beperkt tot hooguit een halve graad.
Die stabiliteit in warmte is een hele stap vooruit.
Het voelt comfortabel en gerieflijk.

Zoals de temperatuur in een woning kan fluctueren,
zo gaan ook onze emoties op en neer in ons leven.
Hoe emotioneel stabiel sta jij in het leven?
Ben jij iemand die niet snel uit het lood te slaan is?
Is jouw stemming behoorlijk gelijkmatig verdeeld over een dag?
Of ben jij gevoelig voor sterke schommelingen in je stemming?
Zo zit je op de top, zo zit je in een diep dal van emoties.
Lijkt het soms alsof je emoties in een achtbaan zitten?

Mensen verschillen in de mate waarin ze in staat zijn
hun emotionele evenwicht te bewaren.
Bij mensen in een emotionele achtbaan fluctueren
de emoties bij wijze van spreken tussen de 17 en 20 graden.
Bij anderen blijft de schommeling beperkt tot hooguit een halve graad.
Nu is het één niet perse beter dan het ander.
Maar het kan wel dat je je bij het één prettiger voelt dan bij het andere.
Niet ondenkbaar toch?

Emotionele stabiliteit zal voor veel mensen prettig voelen.
Je voelt je niet zo heen en weer geslingerd.
De gevoelstemperatuur is gewoon oké en gelijkmatig.
Emotionele stabiliteit voelt prima en comfortabel.
Sterke schommelingen voelen niet altijd fijn.
Zeker wanneer de emotionele temperatuur dalend is,
kun je daar flink last van hebben.
Je voelt je angstig, gestresst, somber, verdrietig, boos ...
Niet echt comfortabel.

Een andere thermostaat in ons huis gaf een gelijkmatiger temperatuur.
Ook jij bent in staat tot op zekere hoogte je emoties te reguleren.
Dat doe je door de thermostaat van je denken te hanteren.
Wat je denkt is namelijk van invloed op hoe je je voelt.
Het zijn niet je omstandigheden zelf die je emoties bepalen.
Maar hoe jij denkt over je omstandigheden bepaalt hoe jij je voelt.
Via je denken kun je dus controle uitoefenen over je emoties.

Wanneer jij last hebt van de temperatuur van je emoties,
neem je gedachten dan onder de loep.
Wat gaat er in je denken om?
Hoe interpreteer jij je omstandigheden?
Verander je denken zodat je emoties mee veranderen.
Werk toe naar meer stabiliteit.
Stap uit die emotionele achtbaan.
Dat voelt wel zo comfortabel.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


  Laat je inspireren door mijn blogs:
http://leefjegeloof.blogspot.nl/

http://doejedroom.blogspot.nl
http://spiegelgedachten.blogspot.nl/

----------------------------------------------------------------------------------------------
BOEKENTIP: Emoties in balans. (Joyce Meyer, € 18,95)
Emoties zijn een geschenk van God! Onze emoties spelen een belangrijke rol in een gelukkig, gezond en succesvol leven. Alle emoties, van liefde en blijdschap tot boosheid en angst, zijn van belang voor het begrijpen van onszelf en anderen. Ze helpen ons om de wonderen van dit leven te ontdekken en waarschuwen ons ook wanneer we in gevaar zijn. Al deze verschillende emoties zijn echter bedoeld om waarde aan ons leven toe te voegen, niet om het te verpesten! In dit waardevolle boek toont Joyce Meyer bevrijdende waarheden uit de Bijbel die je zullen leren hoe je jouw emoties de juiste richting uit kunt sturen. Aan de hand van hilarische illustraties en ervaringen uit haar eigen leven levert Joyce de sleutels voor het herstel van en het omgaan met emoties. In "Emoties in Balans" komen de volgende onderwerpen ter sprake: * controle over emoties * mede-afhankelijkheid * vergeving * stemmingswisselingen * genezing van beschadigde emoties * depressiviteit * en nog veel meer! Sta niet toe dat gevoelens jouw bestemming bepalen! Leer jouw emoties de baas te zijn, zodat ze kunnen bijdragen aan een vreugdevol en overwinnend leven!

Koop bij bol.com
-----------------------------------------------------------------------------------------Boeken nodig en bestellen?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 17 februari 2017

Heb een goede houding

Spiegelgedachten, Spiegelruimte, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, relatietherapie

Geluk hangt sterk samen met de houding waarmee jij in het leven staat.
Je kunt een positieve of een negatieve houding hebben.
Een positieve houding helpt je om bij
moeilijke omstandigheden overeind te blijven.
Een negatieve houding doet je altijd ontevreden zijn,
ook wanneer je omstandigheden best goed zijn.

Wanneer je je niet gelukkig voelt,
ben je geneigd om snel met de vinger te wijzen
naar anderen of naar je omstandigheden.
Als hij of zij nu maar verandert, dan zal ik me beter voelen.
Als ik maar meer geld had, een baan of een partner had,
dan zag mijn leven er veel beter uit.

Het zijn echter niet je omstandigheden
of de mensen om je heen die het probleem zijn.
Veel belangrijker dan dat is jouw houding
waarmee je naar het probleem kijkt.
Blijf een positieve houding houden als het leven moeilijk is.

Leer te geloven en te zeggen dat God
uit die moeiten iets goeds kan laten groeien.
Besef dat God jou in die moeiten vormt
en je Hem door alles heen beter zult leren kennen.
Wees ervan overtuigd dat God op zijn tijd
de druk voor jou zal verlichten.
Leer om je vreugde en geluk te vinden
in Gods liefde en verlossing.

Dat betekent niet dat je nooit meer moeilijke tijden mee zult maken.
Die zullen er zijn, als het nu niet is, dan later wel.
Maar het is jouw houding ten opzichte van je moeiten,
die bepalen of je vol blijft houden of niet.
Heb een goede houding.
Weiger om met een negatieve houding door het leven te gaan.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


  Laat je inspireren door mijn blogs:
http://leefjegeloof.blogspot.nl/

http://doejedroom.blogspot.nl
http://spiegelgedachten.blogspot.nl/

----------------------------------------------------------------------------------------------
BOEKENTIP: Het geheim van echt gelukkig zijn
(Joyce Meyer, € 19,95)
Ben je ontevreden omdat het leven niet aan je verwachtingen voldoet of omdat het gras van de buren je groener lijkt? Zoals iedereen wil je maar al te graag van het leven genieten, maar je weet niet precies hoe? In dit boek laat Joyce Meyer je zien hoe je dit kunt leren en je het beste uit je leven kunt halen. Aan de hand van een aantal stappen zie je hoe je gewoon kunt beginnen waar je bent, en je door goede keuzes te maken en gebruik te maken van de middelen die je al hebt, een gelukkiger leven kunt krijgen. Joyce gaat in op thema's zoals: "beginnen met God" " weten wie je bent" "de juiste keuzes maken" "verliezen verwerken" "het eenvoudig houden". Door deze fundamentele waarheden en haar uitstekende, praktische adviezen, kun je een levensstijl ontwikkelen waardoor je het meeste haalt uit elke dag, want alleen dan zul je "het geheim van echt gelukkig zijn" ontdekken.

Koop bij bol.com
-----------------------------------------------------------------------------------------Boeken nodig en bestellen?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 3 februari 2017

Laat je verleden los


In je leven gebeuren dingen die enorme impact op je kunnen hebben.
Een ander deed je vreselijke dingen aan, die veel pijn bij je veroorzaakten.
Je hebt stomme fouten gemaakt en je voelt je daar nog steeds schuldig over.
Je voelt je teleurgesteld omdat het leven niet bracht wat je graag wilde.
Gemis stempelt je leven door verlies of niet uitgekomen verlangen.
Je voelt je een mislukkeling, door alles wat niet lukte.
En zo is er nog zoveel meer te noemen.

Over al deze dingen zul en mag je treuren en rouwen.
Maar laat er een moment komen waarop je weer verder wilt gaan.
Je hebt een verleden, maar je hebt ook nog een toekomst.
Vergooi je toekomst niet door in het verleden te blijven hangen.
Neem voor jezelf een besluit om weer verder te gaan.
Laat rusten en accepteer wat je niet meer kunt veranderen.
Ga voor je toekomst, maak er weer wat van!

Weiger te accepteren dat je verleden je toekomst bepaalt.
Ga voor een nieuw begin,het is nooit te laat voor een nieuwe start.
Laat je verleden achter je en ga voor een beter leven.
Laat dat wat in je leven gebeurd is je niet beroven van het goede
wat God nog voor jou in petto heeft.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


  Laat je inspireren door mijn blogs:
http://leefjegeloof.blogspot.nl/

http://doejedroom.blogspot.nl
http://spiegelgedachten.blogspot.nl/

----------------------------------------------------------------------------------------------

BOEKENTIP: Loslaten wat je niet gelukkig maakt 
(Sigrid Engelbrecht, € 9,95)
Voor veel mensen is het loslaten van dingen, in het dagelijks leven, op het werk en in de liefde, die hun eigen ontwikkeling in de weg staan, niet gemakkelijk. Allerlei ontwikkelingsblokkades verhinderen dat. Dit boek helpt bij het leren loslaten van wat je niet gelukkig maakt. Nadat wordt beschreven welke typen en profielen van mensen te onderscheiden zijn en waarom mensen moeilijk dingen loslaten, wordt het vrijmakingproces in een viertal fasen behandeld. Je begint met het opmaken van de balans, dan bepaal je de doelstellingen, je neemt afscheid van het oude en slaat uiteindelijk een nieuwe weg in. Tot slot komt aan de orde wat je moet doen als je vast zit en hoe je het loslaten echt eigen kunt maken. Voor mensen die willen werken aan de ontwikkeling van hun levensgeluk biedt dit boek met zijn checklists, oefeningen en praktische tips bruikbare handgrepen om positieve veranderingen in gang te zetten.

Koop bij bol.com
-----------------------------------------------------------------------------------------Boeken nodig en bestellen?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com