vrijdag 20 december 2013

Kerst maakt niet gelukkig, het Kerstkind wel

Alles en iedereen komt inmiddels weer in de kerststemming.
Menig huiskamer is voorzien van prachtige kerstversieringen.
Bekende en minder bekende  kerstliederen klinken overal.
Nog een paar dagen en we vieren Kerst 2013.

Maar wat vier jij eigenlijk met Kerst?
Is Kerst voor jou een feest van lekker eten en gezellig samen-zijn?
Is Kerst voor jou het feest van lichtjes in een donkere tijd?
Is Kerst voor jou een tijd van vrije dagen en vakantie houden?

Al die elementen hebben een plekje rond het kerstgebeuren,
maar Kerst ontleent zijn werkelijke betekenis
aan de menswording van Gods Zoon.
Kerstfeest is ten diepste Christus-feest.
Als een klein kindje kwam Jezus naar deze aarde,
Gods Zoon werd mens,
om ons te redden,
om vrede en verzoening tot stand te brengen,
en ons nieuw leven en nieuwe hoop te geven.
En dat vieren christenen met Kerst.

Vooral rond kerst willen we geluk en harmonie ervaren.
Maar weet: Kerst maakt niet gelukkig, maar het Kerstkind wel.Leer daarom dit Kerstkind Jezus kennen,
laat Hem binnen in jouw leven,
zodat ook jij bij Hem die vrede mag vinden,
waarnaar je hart zo verlangt.
Vrede met God,
vrede met anderen,
vrede met jezelf.

Wanneer het in jouw leven donker is,
laat Jezus, hét Licht van de wereld,
dan de duisternis in jou verdrijven.
Problemen kunnen ons boven het hoofd groeien,
maar voor het Kerstkind is geen probleem te groot.
Hij kwam als geschenk van God uit de hemel,
om onze puinhopen op te ruimen
en voor ons een nieuw begin mogelijk te maken.

Zijn leven heeft vele levens diepgaand beïnvloed en veranderd.
Met recht is Hij de meest invloedrijke persoon die ooit heeft geleefd.
Groter dan Mandela of wie dan ook.
Door de geboorte en het levenswerk van het Kerstkind Jezus,
is er voor ons weer hoop, toekomst en perspectief.
Daarom is er alle reden om vol vreugde Kerst te vieren,
en met vertrouwen het nieuwe jaar 2014 binnen te gaan!

Ik wens je gezegende en vreugdevolle Kerstdagen
en bovenal Gods liefde en nabijheid in het nieuwe jaar 2014!

In verband met de Kerstvakantie zal de volgende SpiegelGedachte
verschijnen op vrijdag 10 januari 2014!


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl

vrijdag 13 december 2013

Hoe kijk jij?

Meten met twee maten.
Daaraan maken we ons allemaal in meer of mindere mate wel schuldig.
We kunnen ons druk maken over storend gedrag bij een ander,
ons irriteren aan zijn of haar tekortkomingen.
Wijzelf zijn natuurlijk niet helemaal perfect in ons gedrag,
maar eigenlijk valt het met ons allemaal wel wat mee.
We zien iedere fout en tekortkoming van de ander,
maar we lijken blind te zijn voor ons eigen falend handelen.
We veroordelen bepaald gedrag bij een ander,
terwijl hetzelfde gedrag bij onszelf geen enkel probleem lijkt te zijn. 
Om het in bijbelse woorden uit te drukken:
de splinter in het oog van de ander zien we heel duidelijk,
maar de balk in eigen oog merken we niet op.

Hoe kan het dat we bepaald gedrag bij onszelf goedkeuren,
terwijl we datzelfde gedrag bij anderen afkeuren?
Dat komt omdat we naar onszelf kijken door een roze bril,
terwijl we naar anderen kijken door een vergrootglas.
We meten met twee maten.
We verontschuldigen en verzachten ons eigen foute gedrag,
maar wanneer een ander hetzelfde doet,
zijn we genadeloos in ons oordeel.


Ik wil je aanmoedigen om dit kijkgedrag structureel om te draaien.
Zet die roze bril op wanneer je kijkt naar het gedrag van anderen,
en leg je eigen gedrag regelmatig onder het vergrootglas.
Het zal je milder maken in je houding naar je medemens,
en je meer inzicht in jezelf geven.
Onderzoek je eigen leven,
en ga aan de slag met wat je daarin tegenkomt.
Verwijder de balk uit je oog.
Dan zul je ook beter in staat zijn de ander te helpen met zijn splinter.


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,
Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl

vrijdag 6 december 2013

Elkaar tot zegen zijn

Hoor de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede sint nog komen?
Nu hij 't weer zo lelijk vindt.
Nu hij 't weer zo lelijk vindt.

Wel, bij ons kwam die beste sinterklaas op 5 december niet,
maar dat verbaasde ons niet, dat was zo afgesproken met zwarte piet.
Het was bij ons al reeds bekend,
dat ons gezin dit weekend door hem zal worden verwend.

December is bij uitstek de maand om elkaar cadeautjes te geven,
menig kind en volwassene zal daar veel plezier aan beleven.
Het met elkaar genieten van het samen-zijn,
en het wederzijds geven en ontvangen dat is echt fijn.

Geven in december gaat vaak gepaard met behoorlijke financiële uitgaven,
omdat het vooral materiële spullen zijn waarmee we elkaar willen behagen.
Maar besef dat de waarde van een cadeau ten diepste niet zit in de hoeveelheid geld,
die je er bij de winkel voor hebt neergeteld.De waarde van een cadeau wordt in wezen bepaald,
door de liefde die jij erin stopt en er door de ontvanger weer wordt uitgehaald.
Het is veelal het met liefde geven van die kleine niet-materiële dingen,
die het hart van de ontvanger werkelijk doet opfleuren en zingen.
Een arm om de schouder, een innige blijk van meeleven,
dat zijn de meest kostbare cadeaus die je een ander kunt geven.

Laat het elkaar geven niet beperkt zijn tot deze laatste maand van het jaar,
maar sta elke dag met toewijding voor je medemens klaar.
Een liefdevol gebaar en een oprecht gemeend compliment,
laat dat iets zijn waarmee je je geliefden dagelijks verwend.
Geniet nu maar van wat je van de sint hebt gekregen,
en wees daarna de mensen om je heen weer tot zegen.

Moge God jou zegenen, opdat jij tot een bron van zegen mag zijn!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl


vrijdag 29 november 2013

Waardevol en Waardevast!

“Zo, deze glimt en glanst nog mooi!”
Het is een spiksplinternieuwe euromunt,
gekregen als wisselgeld bij de boodschappen.
Net in omloop gebracht,
ziet deze munt er nog prachtig en ongeschonden uit.
Geen krasje en geen smoezelige dofheid aan te bekennen.

Toch wordt de waarde van een geldstuk of een bankbiljet
niet bepaald door zijn uiterlijke schoonheid.
Een prachtig nieuw bankbiljet van 50 euro is 50 euro waard.
Wanneer ik dat biljet flink verkreukel, hoeveel is het biljet dan waard?
Nog steeds 50 euro.
En hoeveel is datzelfde biljet waard
wanneer ik het opvis uit een vieze smerige modderpoel?
Precies … nog steeds 50 euro!
Ongeacht hoe het biljet eruit ziet: 50 euro blijft 50 euro.
De waarde van het geldbiljet staat vast
en is onafhankelijk van wat er gedurende de levensloop met het biljet gebeurd.

“ Wat een prachtige en schattige baby!”
Vol bewondering buigen de ouders zich over hun lieve pasgeboren kindje.
Ze ervaren hun baby als een kostbaar geschenk,
waarvan de waarde niet in geld is uit te drukken.
Zo puur, zo mooi, helemaal nieuw en ongeschonden.


En ook de waarde van dit kind wordt, net als dat geldbiljet,
niet bepaald door hoe het eruit ziet.
De waarde van dit kind en van ieder mens
wordt bepaald door de waarde die God eraan gaf en geeft.
En voor God is ieder mens waardevol, omdat Hij de Maker ervan is.
Die waarde wordt niet aangetast
door de krassen en deuken die wij gedurende dit leven oplopen.
Hoe vies en beschadigd ons leven er wellicht ook uit is gaan zien,
in Gods ogen zijn we nog steeds even waardevol.

Laat je niet misleiden door jezelf,
of door mensen die je anders willen laten geloven.
Ongeacht hoe beschadigd of vies jij eruit ziet,
je bent een parel en zult altijd een parel blijven.
Net zoals dat verkreukelde en vies geworden bankbiljet zijn waarde niet verliest,
zo verlies jij ook niets van je waarde als mens.
Onthoud deze les en prent het jezelf steeds weer in:
Ondanks krassen en beschadigingen,
ik ben en blijf waardevol en kostbaar.
Ik ben voor altijd een parel in Gods hand!


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl

vrijdag 22 november 2013

Stop met klagen!

Er wordt in deze wereld heel wat geklaagd.
Mensen klagen en klagen ...
… over de ongemakken in hun leven,
… over dingen die hen zijn aangedaan,
… over de omstandigheden die hen tegen zitten,
… over een afnemende gezondheid,
… over een gebrek aan dit of dat,
… over het weer,
… over duizend en één andere dingen.

Misschien behoor jij ook wel tot die categorie mensen,
die regelmatig vervalt tot klagen en zelfmedelijden.
Je vindt het moeilijk om over iets wat gebeurd is heen te stappen.
Je kunt niet accepteren dat een situatie is zoals die is.
Je blijft er maar over klagen en klagen,
zonder echter ook maar een stap verder te komen.


Slachtoffer zijn is iets anders dan slachtoffer blijven.
Wat je ook is overkomen, wat je ook is aangedaan,
je komt niet verder wanneer je erin blijft hangen.
Stap uit je slachtofferrol, het helpt je niet vooruit.
Blijf je niet blind staren op wat jij of de ander had moeten of kunnen doen,
maar bekijk wat jij nu kunt doen om je leven weer in de goede richting te laten gaan.
Je kunt het verleden niet meer veranderen,
maar je hebt met jouw gedrag wel invloed op je toekomst.

Ja, het leven is niet altijd gemakkelijk,
maar maak het jezelf niet moeilijker dan nodig is.
Laat je slachtofferrol los en stop met klagen.
Ga niet langer met je rug naar de toekomst staan.
Draai je om en ga weer vooruit.
Voor je eigen bestwil.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

 www.spiegelruimte.nl

Ook wekelijks de SpiegelGedachte ontvangen in je mail-box?
Abonneer je dan hier.

vrijdag 15 november 2013

Help mensen in nood!

Stormen kunnen vernietigend zijn.
Je hoeft alleen de beelden van de Filipijnen maar te zien,
om te weten hoe waar dat is.
Huizen en gebouwen werden zonder pardon omver geblazen.
Afschuwelijk wat een ravage,
wat een leed en verdriet bij de slachtoffers!

De mensen daar wachten met smart op hulp, voedsel en medicijnen,
maar het gebied is moeilijk bereikbaar
en daardoor duurt het wachten lang.
De hulpverlening komt inmiddels een beetje op gang,
ook in Nederland worden acties gehouden om geld in te zamelen.
Wat een kracht en moed zullen deze mensen nodig hebben
om na dit drama weer verder te gaan met hun leven.Hoeveel doet jou de nood van een ander?
Natuurlijk, wanneer we zoiets verschrikkelijks zien als op de Filipijnen,
dan raakt ons dat en kunnen we ons goed inleven hoe erg hun situatie is,
en zijn we vaak ook wel bereid om een geldbedrag te doneren.
Maar wanneer er dichtbij huis, rondom jou, mensen lijden,
hoeveel meeleven leg jij dan aan de dag?

We kunnen het leed van alle mensen nooit dragen,
maar laten we ieder op onze eigen plek,
doen wat we kunnen om mensen te helpen,
die gebukt gaan onder de stormen in hun leven.
Zie de nood van mensen om je heen,
en doe wat je kunt om hun leed enigszins te verzachten.
Laat hen merken dat er, ondanks alle ellende, ook nog liefde en meeleven bestaat.
Zodat ze weer kracht en moed vinden om verder te gaan met hun leven.

Wie kan er op jouw hulp en liefde rekenen?

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl

Ook wekelijks de SpiegelGedachte ontvangen in je mail-box?
Abonneer je dan hier.

vrijdag 8 november 2013

Zet door!

Mislukking en succes.
We willen graag succes, maar laten we eerlijk zijn,
soms of vaak mislukken de dingen die we heel graag zouden willen.
Je huwelijk blijkt een minder groot succes dan je gehoopt had,
het lukt maar niet om die baan te vinden die helemaal bij je past,
je doet, naar het lijkt tevergeefs, je best om meer tijd vrij te maken voor je gezin,
je krijgt je financiën maar niet op orde,
en vul je eigen voorbeelden maar in.
Allemaal situaties waarin we wel anders willen, maar het niet lijkt te lukken.

Waarom lukt het maar niet om dingen voor elkaar te krijgen?
Wat is de sleutel tot succes?
Heb je daar wel eens over nagedacht?
Graag wil ik je laten delen in deze wijsheid:
de wil om door te zetten, is dikwijls het verschil tussen mislukking en succes.Wanneer je bepaalde dingen wilt bereiken in je leven,
dan vraagt dat je volledige inzet en toewijding.
En daar ontbreekt het ons nogal eens aan.
We willen wel succes,
maar als we op de weg naar succes tegen obstakels aanlopen,
dan zijn we al snel geneigd om op te geven.
We laten ons zomaar van de wijs brengen door moeilijkheden.
Hoeveel is er nodig om jou van het juiste pad af te brengen?
Hoe snel geef jij de moed op en leg je je neer bij het idee dat het toch niet lukt?

Maar ik wil je aanmoedigen om tot het uiterste te gaan.
Geef niet op, maar zet door.
Zoek zonodig de steun van anderen om je aan te moedigen.
Hou vol, want de wil om door te zetten is dikwijls het verschil tussen mislukking en succes!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl

Ook wekelijks de SpiegelGedachte ontvangen in je mail-box?
Abonneer je dan hier.

vrijdag 1 november 2013

Bore-out? Zoek uitdaging!

Niks hoeven doen klinkt veel mensen als muziek in de oren.
Maar vergis je niet.
Wanneer je regelmatig weinig tot niets te doen hebt,
of een groot deel van je tijd werk onder je niveau doet
dan ligt verveling op de loer.

En langdurige verveling kan leiden tot een bore-out.
Het is een term die niet bij iedereen bekend is,
maar bore-out is de tegenhanger van burnout.
De symptomen van een bore-out lijken veel op die van een burnout.
Iemand met een burnout voelt zich uitgeblust en gestresst van teveel werk,
wie een bore-out heeft, voelt stress en frustratie vanwege het nietsdoen.
Beiden voelen zich lusteloos, prikkelbaar, lamgeslagen en zonder energie.Mensen zitten zo in elkaar dat zij behoefte hebben aan uitdagingen.
Een uitdaging aangaan en die volbrengen,
geeft een gevoel van grote tevredenheid en voldoening.
Een uitdaging prikkelt ons om het beste uit onszelf te halen
en doet ons met passie en enthousiasme bezig zijn.
Een uitdaging zorgt er voor dat we meer bereiken dan we voor mogelijk hadden gehouden.
Terwijl een mens zonder uitdaging wegkwijnt.

De weg uit verveling is daarom ook de weg van het zoeken naar nieuwe uitdaging.
Blijf niet hangen in een situatie of baan die je niet voldoende uitdaging biedt.
Misschien is er in de bestaande situatie of in je huidige baan iets te veranderen,
waardoor je meer uitdagend werk op je bordje krijgt.
Of wellicht moet je op zoek naar een andere baan of een andere invulling van je dag.
Ga na wat jouw talenten zijn en hoe je die meer en beter kunt inzetten.
Doorbreek die voortdurende verveling, voordat je er echt ziek van wordt.
Zoek uitdaging!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

Met een lach en een traan


"Wanneer het leven je wel 100 redenen geeft om te huilen,
laat het leven dan zien dat je wel 1000 redenen hebt om te (glim)lachen."Wanneer het leven tegenzit en er tranen vloeien,staar je dan niet blind op je moeiten.
Al biggelen de tranen over je wangen,
verlies de lichtpuntjes die er zijn niet uit het oog.
Ga je in je verdriet bewust ook richten op de fijne dingen en momenten die er nog zijn,
en laat dan voorzichtig een lach door je tranen heen breken.
Het neemt je pijn en verdriet niet weg,
maar het behoedt je wel voor een al te eenzijdige blik
en geeft je daarmee een breder en hoopvoller perspectief.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,
Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl

Ga je voor gelijk of voor geluk?

Conflicten horen bij het leven.
We hebben er allemaal wel eens mee te maken.
Het kan gaan om kleine huis-tuin-en-keuken ruzietjes,
maar het kan ook veel groter, zoals bij een oorlog tussen landen.
Wij zijn als mensen nu eenmaal verschillend,
waardoor jouw en mijn belangen op sommige momenten botsen met elkaar.

Het is een hele kunst om goed met conflicten om te gaan.
We laten ons in conflictsituaties gemakkelijk op sleeptouw nemen door onze emoties.
Emoties die gevoed worden door onze gedachten.
En juist daar in onze gedachten gaat het vaak mis.
In plaats van objectief te luisteren,
vullen wij in gedachten al heel veel in voor de ander,
interpreteren wij vanuit ons referentiekader wat de ander zegt of doet.
De ander zal wel dit of dat ...
En vaak zonder onze gedachten te checken op waarheid,
gaan we er zonder meer van uit dat wij het met onze visie bij het juiste eind hebben.
We zien niet dat we in onze gedachten allerlei aannames doen,
het ontgaat ons dat we geneigd zijn onze aannames te behandelen als feiten.
En vervolgens maken we ons weer boos om de door ons bedachte 'feiten'.
Het recept om een conflict te laten escaleren.Wil je op een goede manier met conflicten omgaan,
dan begint dat altijd in de eerste plaats met goed luisteren.
Luister naar wat de ander te zeggen heeft,
probeer je in de ander te verplaatsen.
Daar kun je al heel veel misverstanden mee voorkomen.

Heb oog voor de belangen die in het geding zijn.
Ga op zoek naar een weg, die niet alleen rekening houdt met jouw ego,
maar die ook tegemoet wil komen aan de belangen van de ander.
Wees bereid om in een conflict de minste te willen zijn.
Stop ermee om ten koste van alles gelijk te willen krijgen,
maar ga daarentegen voor geluk boven gelijk.

Ik weet, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan,
maar het is zeker je inspanning waard!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,
Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

Zoek steun en doe het!

"Hé, ben jij deze week nog naar fitness geweest?"
"Nee, ik was het wel van plan, maar het is er niet van gekomen.
Ik baal er wel van, want ik vind dat ik het eigenlijk wel had moeten doen.
Ik weet dat het voor mijn gezondheid goed is om te bewegen,
maar tja ... het blijft er zo gemakkelijk bij."

Dergelijke topics spelen er ongetwijfeld ook in jouw leven.
Misschien niet op het gebied van fitness.
Maar wellicht heb jij moeite om je aan je dieet te houden,
of eigenlijk zou je meer in de Bijbel willen lezen.
Of neem je je elke keer weer voor om je huis of tuin netjes op orde te houden,
maar voor je het weet, versloft de boel weer.
Of eigenlijk zou je vaker ouderen en zieken willen bezoeken,
meer tijd aan je huwelijk, kinderen en familie willen besteden,
of de contacten met je vrienden beter willen onderhouden.
Maar het komt er maar niet van.
En vaak hebben we daar op onze manier heel goede redenen voor.
We zijn te druk, te moe of we hebben nu gewoon even geen zin of ... vul maar in.Weten wat je moet doen is één ding,
maar het ook daadwerkelijk doen is iets heel anders.
Daar lopen we allemaal met regelmaat tegen aan.
De oplossing van de issues in ons leven ligt meestal niet in het uitzoeken van wat je zou moeten doen,
maar in het ook werkelijk gaan toepassen van datgene waarvan je weet dat het het beste is.
Maar hoe kom je nu zover dat je die "eigenlijk zou ik ...-dingen" ook werkelijk gaat doen?

Wat daarbij kan helpen, is iemand te zoeken aan wie je verantwoording gaat afleggen.
Je vertelt iemand wat je wilt gaan doen, maar waar het steeds maar niet van komt.
En je vraagt aan die persoon of hij/zij je er na een tijdje op wil aanspreken.
Dat hij/zij je na bijvoorbeeld een week of een maand vraagt of je het al gedaan hebt.
Zo'n stok achter de deur blijkt in de praktijk een heel goed hulpmiddel,
om ook daadwerkelijk die dingen te gaan doen waarvan je weet dat je ze zou moeten doen.
Wat zijn in jouw leven de dingen die steeds maar weer blijven liggen?
En aan wie zou jij verantwoording kunnen afleggen om iets ook werkelijk te gaan doen?
Denk daar maar eens rustig over na en zet vervolgens de stappen die nodig zijn om het te doen!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,
Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl