vrijdag 13 december 2013

Hoe kijk jij?

Meten met twee maten.
Daaraan maken we ons allemaal in meer of mindere mate wel schuldig.
We kunnen ons druk maken over storend gedrag bij een ander,
ons irriteren aan zijn of haar tekortkomingen.
Wijzelf zijn natuurlijk niet helemaal perfect in ons gedrag,
maar eigenlijk valt het met ons allemaal wel wat mee.
We zien iedere fout en tekortkoming van de ander,
maar we lijken blind te zijn voor ons eigen falend handelen.
We veroordelen bepaald gedrag bij een ander,
terwijl hetzelfde gedrag bij onszelf geen enkel probleem lijkt te zijn. 
Om het in bijbelse woorden uit te drukken:
de splinter in het oog van de ander zien we heel duidelijk,
maar de balk in eigen oog merken we niet op.

Hoe kan het dat we bepaald gedrag bij onszelf goedkeuren,
terwijl we datzelfde gedrag bij anderen afkeuren?
Dat komt omdat we naar onszelf kijken door een roze bril,
terwijl we naar anderen kijken door een vergrootglas.
We meten met twee maten.
We verontschuldigen en verzachten ons eigen foute gedrag,
maar wanneer een ander hetzelfde doet,
zijn we genadeloos in ons oordeel.


Ik wil je aanmoedigen om dit kijkgedrag structureel om te draaien.
Zet die roze bril op wanneer je kijkt naar het gedrag van anderen,
en leg je eigen gedrag regelmatig onder het vergrootglas.
Het zal je milder maken in je houding naar je medemens,
en je meer inzicht in jezelf geven.
Onderzoek je eigen leven,
en ga aan de slag met wat je daarin tegenkomt.
Verwijder de balk uit je oog.
Dan zul je ook beter in staat zijn de ander te helpen met zijn splinter.


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,
Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire berichten