vrijdag 31 januari 2014

Schenk genade

Twee kinderen aan het stoeien en ravotten,
de een weet de ander op de vloer te krijgen,
en als overwinnaar zet hij zijn voet
op degene die het onderspit delft.
Ineens klinkt vanaf de vloer de roep: "Genade, genade!"
Het gebeurt zomaar in hun spel,
maar ze raken daarmee wel een heel belangrijk principe.

Genade, een inhoudelijk moeilijk woord,
dat we niet dagelijks meer uitspreken,
maar hopelijk nog wel elke dag toepassen in onze relaties.
Genade betekent dat je de ander niet geeft wat hij verdient,
maar dat je de ander geeft wat hij niet verdient.
In relaties is genade ontzettend belangrijk,
het is de olie die een relatie draaiende en leefbaar houdt.

In je leven is de keuze aan jou hoe je wilt leven:
óf je leeft volgens het oog om oog principe,
óf je leeft volgens het principe van genade.

Zolang het goed gaat tussen mensen
zul je het verschil tussen die twee principes niet zo merken.
Wanneer iemand jou goed behandelt,
benader jij immers vanuit beide leefwijzen diegene op dezelfde manier.
Maar wanneer een ander je kwetst en pijn doet,
wat doe je dan?
Dan zal het verschil in houding blijken.
Oog om oog zegt: ik pak je net zo hard terug.
Genade zegt: hoewel je het niet verdiend hebt,
ik blijf je vriendelijk en liefdevol behandelen.
Dit laatste is zeker niet iets wat we vanzelfsprekend doen.

Laten we eens kijken naar de gevolgen van beide principes.
Leven volgens het oog om oog principe kost weinig inspanning,
het sluit volledig aan bij onze natuurlijke neiging terug te slaan.
Maar deze manier van reageren draagt er aan bij
dat de relatie zich verder verslechterd.
Leven volgens het principe van genade vraagt offers van je,
het vraagt van je om je trots opzij te zetten
en de minste te willen zijn.
Maar daarmee voorkom je dat je in je relaties
afglijdt in een neerwaartse spiraal.
Het is de manier om de cirkel van verwijdering in de relatie te doorbreken.
Genade leidt daarmee tot betere resultaten.

Rekening houdend met de uitkomsten van beide principes,
kan ik niet anders dan er bij je op aandringen:
kies voor genade, hoe moeilijk dat soms ook is.
Alleen door het toepassen en schenken van genade,
is er toekomst voor een vredig en liefdevol samenleven
met man, vrouw, kinderen, vrienden,
collega's of welke relatie dan ook.
Kies daarom elke dag voor genade!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl

Nog geen abonnee?
Abonneer je dan nu gratis,
en je ontvangt de nieuwste SpiegelGedachte
wekelijks in je mailbox
.

vrijdag 24 januari 2014

Niet doen: je partner pushen!

Wat doe jij wanneer het koud in huis is?
Niet zo moeilijk, je zet de thermostaat wat hoger.
Binnen een paar minuten heb je de boel weer onder controle
en is het binnenshuis weer heerlijk warm.
Iets dergelijks doen we in heel veel situaties.
Wanneer iets niet gaat zoals we willen,
proberen we de boel zo te regelen en te controleren,
dat het weer gaat op een manier die ons past.
We willen graag alles onder controle houden.

Ook in het huwelijk passen velen die strategie regelmatig toe.
Wanneer we ons niet geliefd en erkend voelen door onze man of vrouw,
dan proberen we zeggenschap te krijgen over het gedrag van onze partner,
om er zo voor te zorgen dat we de relatie krijgen die we willen.
Maar hoewel je het doet met de beste bedoelingen,
loop je in werkelijkheid daardoor het gevaar je huwelijk kapot te maken.
Want het zelf gaan regelen van de dingen in je huwelijk,
de ander onder druk zetten en pushen om maar te veranderen,
gaat ten koste van de eenheid en gelijkwaardigheid met je partner.
Jij stelt je in je huwelijk op alsof jij de baas bent,
die meent de ander te kunnen sturen in zijn of haar gedrag.

Weet je wat dergelijk gedrag oproept bij de ander?
De ander zal het niet fijn vinden dat je hem of haar wilt controleren,
en hij of zij zal daarom proberen aan jouw bemoeizucht te ontsnappen.
Je partner zal je nabijheid gaan ontvluchten
door zich te storten in hobby of werk,
of in allerlei activiteiten buitenshuis.
Het kan zelfs aanleiding worden voor overspel of echtscheiding.


Natuurlijk is dat niet wat jij met je controlerende gedrag beoogde.
Wees daarom verstandig en stop ermee de 'baas' te spelen in je relatie.
Push de ander niet langer tot vervelens toe.
Leer op gezondere manieren je met elkaar te verbinden.
Benader elkaar als gelijkwaardige partners
en vul elkaar aan met je kwaliteiten.
Wees open en eerlijk over wat je dwars zit in je relatie,
zonder de ander te pushen tot ander gedrag.
Dat blijkt steeds weer
het beste uitgangspunt voor een sterk en liefdevol huwelijk.
En dat is toch wat je verlangt?

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl

vrijdag 17 januari 2014

Ga het goede toepassen!

Weet je waar veel mensen moeite mee hebben?
Met het toepassen van de dingen
waarvan ze weten dat die goed zijn om te doen.

Roken is slecht voor de gezondheid,
... toch blijven redelijk veel Nederlanders roken.
Bewegen is goed voor ons,
.... toch hangt menigeen de hele avond voor de buis.
Een goed huwelijk vraagt dat man en vrouw in elkaar investeren,
... maar ja daar hebben we het nu even te druk voor.
We zitten in de kerk en luisteren naar Gods Woord,
... maar luisteren om het luisteren zal geen verschil in je leven maken.

Vanuit de psychologie wordt veel kennis aangereikt
om gelukkiger en evenwichtiger in het leven te kunnen staan.
De benodigde kennis is beschikbaar,
maar het is binnen de hulpverlening steeds de kunst
om mensen te motiveren goede adviezen ook daadwerkelijk op te volgen.
Ook de Bijbel staat boordevol met allerlei praktische levensadviezen,
toch laten we vaak na om ze dagelijks in praktijk te brengen.

Horen en doen! Ga het toepassen!

Waar het om gaat, is dat je je gaat inspannen om de aangereikte kennis
ook daadwerkelijk te gaan toepassen in je leven.
Alleen horen is niet genoeg,
je moet wat je gehoord hebt ook doen.
Stem niet alleen in met goede adviezen,
maar maak er werk van!
Wees niet als iemand die hoort en vergeet,
maar als iemand die ernaar handelt.
Dan zal geluk je deel zijn,
juist om wat je doet.

Wil je meer van me lezen ...
... kijk en volg me dan ook op mijn nieuwe blog:
leefjegeloof.blogspot.nl


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
 
SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
 
www.spiegelruimte.nl

vrijdag 10 januari 2014

Het is je motivatie die telt!

Hier is dan de allereerste SpiegelGedachte van 2014.
De jaarwisseling is gepasseerd,
het jaar 2013 hebben we achter ons gelaten,
en het jaar 2014 ligt voor jou en mij open.
Het ligt open als een nog onbeschreven boek,
wachtend op hoe wij de dagen, weken en maanden gaan invullen.

Heb jij plannen gemaakt voor het nieuwe jaar?
Wat wil jij oppakken en doen in 2014?
Of ben jij meer iemand die wel ziet wat er op je afkomt
en de omstandigheden laat bepalen wat je doet en laat?
Hoe je op dit punt ook in elkaar steekt,
onze tijd vult zich vaak heel snel met allerlei activiteiten.
Aan doen meestal geen gebrek.

Bij alles wat we doen is echter één ding heel belangrijk,
en dat is de reden waarom we iets doen.
Doe jij dingen om er ten diepste zelf beter en gelukkiger van te worden,
of wordt je handelen gedreven door liefde voor God en medemensen?
Wanneer liefde jouw drive is, dan wil God dat zegenen en belonen.

Natuurlijk is het niet onbelangrijk wat we doen,
maar voor God telt vooral waarom we iets doen.
God kijkt niet zozeer naar de buitenkant van ons gedrag,
maar Hij kijkt naar wat er leeft in ons binnenste, in ons hart.
Bij Hem is het onze motivatie die werkelijk telt.
God laat zich niet misleiden door een mooie buitenkant,
Als jouw motivatie en drijfveren niet deugen,
stelt je goede gedrag in Gods ogen weinig voor.

Het is je motivatie die telt!

Aan het begin van dit nieuwe jaar,
wil ik je aanmoedigen en stimuleren
om je eigen motivatie eens nauwkeurig onder de loep te nemen.
Wanneer blijkt dat jij zelf in het middelpunt staat van je handelen,
neem dan nu het besluit om ruimte te maken voor de ander.
Handel steeds meer en meer uit liefde voor God en je medemens,
en je zult Gods zegen en beloning daarover ontmoeten en ervaren.
Besef steeds weer: het is je motivatie die telt!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

 www.spiegelruimte.nl