vrijdag 10 januari 2014

Het is je motivatie die telt!

Hier is dan de allereerste SpiegelGedachte van 2014.
De jaarwisseling is gepasseerd,
het jaar 2013 hebben we achter ons gelaten,
en het jaar 2014 ligt voor jou en mij open.
Het ligt open als een nog onbeschreven boek,
wachtend op hoe wij de dagen, weken en maanden gaan invullen.

Heb jij plannen gemaakt voor het nieuwe jaar?
Wat wil jij oppakken en doen in 2014?
Of ben jij meer iemand die wel ziet wat er op je afkomt
en de omstandigheden laat bepalen wat je doet en laat?
Hoe je op dit punt ook in elkaar steekt,
onze tijd vult zich vaak heel snel met allerlei activiteiten.
Aan doen meestal geen gebrek.

Bij alles wat we doen is echter één ding heel belangrijk,
en dat is de reden waarom we iets doen.
Doe jij dingen om er ten diepste zelf beter en gelukkiger van te worden,
of wordt je handelen gedreven door liefde voor God en medemensen?
Wanneer liefde jouw drive is, dan wil God dat zegenen en belonen.

Natuurlijk is het niet onbelangrijk wat we doen,
maar voor God telt vooral waarom we iets doen.
God kijkt niet zozeer naar de buitenkant van ons gedrag,
maar Hij kijkt naar wat er leeft in ons binnenste, in ons hart.
Bij Hem is het onze motivatie die werkelijk telt.
God laat zich niet misleiden door een mooie buitenkant,
Als jouw motivatie en drijfveren niet deugen,
stelt je goede gedrag in Gods ogen weinig voor.

Het is je motivatie die telt!

Aan het begin van dit nieuwe jaar,
wil ik je aanmoedigen en stimuleren
om je eigen motivatie eens nauwkeurig onder de loep te nemen.
Wanneer blijkt dat jij zelf in het middelpunt staat van je handelen,
neem dan nu het besluit om ruimte te maken voor de ander.
Handel steeds meer en meer uit liefde voor God en je medemens,
en je zult Gods zegen en beloning daarover ontmoeten en ervaren.
Besef steeds weer: het is je motivatie die telt!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

 www.spiegelruimte.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire berichten