vrijdag 20 december 2013

Kerst maakt niet gelukkig, het Kerstkind wel

Alles en iedereen komt inmiddels weer in de kerststemming.
Menig huiskamer is voorzien van prachtige kerstversieringen.
Bekende en minder bekende  kerstliederen klinken overal.
Nog een paar dagen en we vieren Kerst 2013.

Maar wat vier jij eigenlijk met Kerst?
Is Kerst voor jou een feest van lekker eten en gezellig samen-zijn?
Is Kerst voor jou het feest van lichtjes in een donkere tijd?
Is Kerst voor jou een tijd van vrije dagen en vakantie houden?

Al die elementen hebben een plekje rond het kerstgebeuren,
maar Kerst ontleent zijn werkelijke betekenis
aan de menswording van Gods Zoon.
Kerstfeest is ten diepste Christus-feest.
Als een klein kindje kwam Jezus naar deze aarde,
Gods Zoon werd mens,
om ons te redden,
om vrede en verzoening tot stand te brengen,
en ons nieuw leven en nieuwe hoop te geven.
En dat vieren christenen met Kerst.

Vooral rond kerst willen we geluk en harmonie ervaren.
Maar weet: Kerst maakt niet gelukkig, maar het Kerstkind wel.



Leer daarom dit Kerstkind Jezus kennen,
laat Hem binnen in jouw leven,
zodat ook jij bij Hem die vrede mag vinden,
waarnaar je hart zo verlangt.
Vrede met God,
vrede met anderen,
vrede met jezelf.

Wanneer het in jouw leven donker is,
laat Jezus, hét Licht van de wereld,
dan de duisternis in jou verdrijven.
Problemen kunnen ons boven het hoofd groeien,
maar voor het Kerstkind is geen probleem te groot.
Hij kwam als geschenk van God uit de hemel,
om onze puinhopen op te ruimen
en voor ons een nieuw begin mogelijk te maken.

Zijn leven heeft vele levens diepgaand beïnvloed en veranderd.
Met recht is Hij de meest invloedrijke persoon die ooit heeft geleefd.
Groter dan Mandela of wie dan ook.
Door de geboorte en het levenswerk van het Kerstkind Jezus,
is er voor ons weer hoop, toekomst en perspectief.
Daarom is er alle reden om vol vreugde Kerst te vieren,
en met vertrouwen het nieuwe jaar 2014 binnen te gaan!

Ik wens je gezegende en vreugdevolle Kerstdagen
en bovenal Gods liefde en nabijheid in het nieuwe jaar 2014!

In verband met de Kerstvakantie zal de volgende SpiegelGedachte
verschijnen op vrijdag 10 januari 2014!


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl

vrijdag 13 december 2013

Hoe kijk jij?

Meten met twee maten.
Daaraan maken we ons allemaal in meer of mindere mate wel schuldig.
We kunnen ons druk maken over storend gedrag bij een ander,
ons irriteren aan zijn of haar tekortkomingen.
Wijzelf zijn natuurlijk niet helemaal perfect in ons gedrag,
maar eigenlijk valt het met ons allemaal wel wat mee.
We zien iedere fout en tekortkoming van de ander,
maar we lijken blind te zijn voor ons eigen falend handelen.
We veroordelen bepaald gedrag bij een ander,
terwijl hetzelfde gedrag bij onszelf geen enkel probleem lijkt te zijn. 
Om het in bijbelse woorden uit te drukken:
de splinter in het oog van de ander zien we heel duidelijk,
maar de balk in eigen oog merken we niet op.

Hoe kan het dat we bepaald gedrag bij onszelf goedkeuren,
terwijl we datzelfde gedrag bij anderen afkeuren?
Dat komt omdat we naar onszelf kijken door een roze bril,
terwijl we naar anderen kijken door een vergrootglas.
We meten met twee maten.
We verontschuldigen en verzachten ons eigen foute gedrag,
maar wanneer een ander hetzelfde doet,
zijn we genadeloos in ons oordeel.


Ik wil je aanmoedigen om dit kijkgedrag structureel om te draaien.
Zet die roze bril op wanneer je kijkt naar het gedrag van anderen,
en leg je eigen gedrag regelmatig onder het vergrootglas.
Het zal je milder maken in je houding naar je medemens,
en je meer inzicht in jezelf geven.
Onderzoek je eigen leven,
en ga aan de slag met wat je daarin tegenkomt.
Verwijder de balk uit je oog.
Dan zul je ook beter in staat zijn de ander te helpen met zijn splinter.


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,
Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)
SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl

vrijdag 6 december 2013

Elkaar tot zegen zijn

Hoor de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede sint nog komen?
Nu hij 't weer zo lelijk vindt.
Nu hij 't weer zo lelijk vindt.

Wel, bij ons kwam die beste sinterklaas op 5 december niet,
maar dat verbaasde ons niet, dat was zo afgesproken met zwarte piet.
Het was bij ons al reeds bekend,
dat ons gezin dit weekend door hem zal worden verwend.

December is bij uitstek de maand om elkaar cadeautjes te geven,
menig kind en volwassene zal daar veel plezier aan beleven.
Het met elkaar genieten van het samen-zijn,
en het wederzijds geven en ontvangen dat is echt fijn.

Geven in december gaat vaak gepaard met behoorlijke financiële uitgaven,
omdat het vooral materiële spullen zijn waarmee we elkaar willen behagen.
Maar besef dat de waarde van een cadeau ten diepste niet zit in de hoeveelheid geld,
die je er bij de winkel voor hebt neergeteld.



De waarde van een cadeau wordt in wezen bepaald,
door de liefde die jij erin stopt en er door de ontvanger weer wordt uitgehaald.
Het is veelal het met liefde geven van die kleine niet-materiële dingen,
die het hart van de ontvanger werkelijk doet opfleuren en zingen.
Een arm om de schouder, een innige blijk van meeleven,
dat zijn de meest kostbare cadeaus die je een ander kunt geven.

Laat het elkaar geven niet beperkt zijn tot deze laatste maand van het jaar,
maar sta elke dag met toewijding voor je medemens klaar.
Een liefdevol gebaar en een oprecht gemeend compliment,
laat dat iets zijn waarmee je je geliefden dagelijks verwend.
Geniet nu maar van wat je van de sint hebt gekregen,
en wees daarna de mensen om je heen weer tot zegen.

Moge God jou zegenen, opdat jij tot een bron van zegen mag zijn!

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl