vrijdag 21 november 2014

Verstand of gevoel?

SpiegelRuimte, Hillie Snoeijer, SpiegelGedachte, christelijk psycholoog


Denken en voelen.
Sommige mensen zijn echte denkers,
gaan voor logica, argumenten en verklaringen.
Anderen zijn veel meer gevoelsmensen,
ze vinden het belangrijk te luisteren naar hun hart,
hun gevoel te laten spreken en hun gevoel te volgen.

Is het één beter dan het ander?
Kun je beter een denker zijn dan een gevoelsmens?
Of is het juist omgekeerd?
Met de tijd wisselt het antwoord op deze vraag nog wel eens.
Vroeger werd denken hoog gewaardeerd,
vandaag gaan we meer voor emotie en gevoel.

Maar weet je, zowel ons denken als ons gevoel zijn niet erg betrouwbare raadgevers.
Ons denken is verduisterd, wie kent er geen blinde vlekken?
Verder is ieders denken vervuild door valse overtuigingen,
leugens die we vaak niet eens meer als leugens herkennen.
Ons doen en laten baseren op ons denken
brengt vanwege die blinde vlekken en leugens risico met zich mee.
Ook ons gevoel is niet een erg stabiele factor.
Het ene moment voelen we dat we een bepaalde keuze moeten maken,
vijf minuten later kan ons gevoel ons iets heel anders vertellen
met als gevolg dat we twijfelen aan onze  keuze.
Dus ja, wat is het nu: verstand of gevoel?

Door zo te focussen op verstand of gevoel
missen we vaak de derde optie.
En dat is ons laten leiden door Gods Geest.
Niet ons denken, niet ons gevoel moet het voor het zeggen hebben.
Maar we mogen ons laten leiden door God zelf.
Wie Christus toebehoort hoeft niet langer overgeleverd te zijn
aan zijn beperkte manier van denken of zijn onevenwichtige gevoelens.
God stelt christenen zijn Geest beschikbaar,
zodat Hij hen kan leiden in heel hun dagelijks leven.
En dat is voor ons verreweg de beste optie.
Geen betere raadgever dan Gods eigen Geest.
Daar kan geen denken en geen gevoel ooit tegenop.

Natuurlijk mag je gebruik maken van je denken en je gevoel.
Maar ga altijd na of de weg die je denken of gevoel wijzen,
overeenstemt met Gods Woord en met Gods Geest.
Wanneer jouw denken en gevoel dezelfde richting wijzen als de Geest,
dan is het prima om die weg in te slaan.
Maar wanneer jouw denken en/of voelen strijdig zijn met Gods Woord en Geest,
begeef je dan niet op een dwaalspoor.
Geef de stem van Gods Geest voorrang boven je eigen denken en voelen.
Hij is tenslotte een betrouwbaarder Gids dan je denken en je voelen.
Speel denken en voelen niet tegen elkaar uit,
maar laat je liever leiden door Gods Geest.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl


Meer van me lezen?
Van maandag tot donderdag
schrijf ik dagelijks een bericht over geloven
op 
http://leefjegeloof.blogspot.nl/
Neem gerust even een kijkje!

Lees je deze SpiegelGedachte en ben je nog geen abonnee?
Abonneer
je dan nu gratis op de SpiegelGedachte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire berichten