vrijdag 15 augustus 2014

Zoeken naar onderliggende behoeften

Hillie Snoeijer, SpiegelRuimte, SpiegelGedachten, christelijk psycholoog baflo groningen
Kritiek krijgen.
Dat is niet leuk en voor veel mensen verschrikkelijk lastig.
Hebben anderen wel eens kritiek op jou?
Hoe ga jij daar dan mee om?

Het is moeilijk om kritiek op een goede manier in ontvangst te nemen.
Heel vaak horen wij alleen de verwijten die de ander ons toeslingert.
"Het valt me wel tegen dat je niet vaker komt."
"Nu heb je je alweer niet aan de gemaakte afspraken gehouden."
"Wanneer ben je nu eindelijk van plan om die klus af te maken?"
Wat wij in die verwijten horen is vaak zoiets als: "Ik doe het ook nooit goed!"
En ja, dat is niet fijn om te horen.
En dus schieten we in de verdediging.
We trekken ons terug en negeren de kritiek.
Of we worden boos en maken ons klaar voor de strijd.
Maar met deze reacties kom je niet verder.
Integendeel, de situatie verslechtert er vaak door.

Een betere manier van omgaan met kritiek
is om verder te kijken dan de verwijten die je hoort.
Niet aan de oppervlakte van de verwijten te blijven,
maar de diepte in te gaan en te luisteren naar de behoeften die er onder schuil gaan.

Verwijten zijn vaak het ongelukkige verpakkingsmateriaal van niet vervulde behoeften.
Bij degene die kritiek levert leeft een behoefte waaraan niet tegemoet gekomen is.
In plaats van dat open tegen de ander te zeggen,
wordt de niet-vervulde behoefte geuit in een verwijt.
Het maakt degene die de kritiek levert minder kwetsbaar.
Een verwijt legt immers iets neer bij de ander,
terwijl een behoefte iets zegt over onszelf.
Maar veelal beseffen we niet dat het maken van verwijten
de kans vergroot dat de ander het verkeerd opvat.
Niemand houdt er immers van om aangewezen te worden als de boosdoener.
Dat steekt en prikkelt.

Om ervoor te zorgen dat een situatie niet uit de hand loopt,
is het goed om te luisteren naar de behoefte die schuil gaat onder een verwijt.
Probeer je in de ander te verplaatsen.
Ga eens in zijn schoenen staan.
Hoor niet alleen de verwijtende woorden van de ander,
maar luister naar het hart van de ander.
Ga op zoek naar de behoefte die er leeft.
Wanneer hij/zij je dat verwijt maakt,
welke behoefte zou daar dan achter kunnen schuilgaan?

Laat je niet van de wijs brengen door een verwijt,
maar ga als een detective te werk op zoek naar de verborgen behoefte.
Wanneer je die op het spoor komt,
wordt het veel gemakkelijker om om te gaan met de geuite kritiek.
Dan ontdek je dat de kritiek van de ander meer zegt over hemzelf dan over jou.
Je gaat dan horen dat de ander niet zegt "Jij bent niet goed",
maar dat hij in feite zegt "Ik heb je nodig!"
En daar kunnen we veel meer mee.
Dat is niet bedreigend.
Dat stimuleert juist om de ander tegemoet te komen
en te doen wat in jouw vermogen ligt om te voorzien in zijn behoefte.

Kritiek krijgen.
Het is niet leuk en lastig om mee om te gaan.
Maar je kunt het leren.
Door je aan te wennen bij verwijten aan jouw adres
te gaan zoeken naar de onderliggende behoefte van de ander.
Beschouw kritiek niet als een bedreiging,
maar zie het als een uitdaging om te voorzien in de behoeften van een ander.
Het zal jou en de ander goed doen.


Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK Baflo
Tel. 0595 - 422431

www.spiegelruimte.nl


Meer van me lezen?
Van maandag tot donderdag
schrijf ik dagelijks een bericht over geloven
op 
http://leefjegeloof.blogspot.nl/
Neem gerust even een kijkje!

Nog geen abonnee? Abonneer je dan nu gratis op de SpiegelGedachte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire berichten